Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 

Posiadam uprawnienia do wystawienia  opinii zgodnie z Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw w art. 42: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;”

 

Opinię taką wystawiam po przeprowadzeniu badania psychologicznego przy użyciu narzędzi psychometrycznych.

Dla posiadaczy  Karty Rodzin Wielodzietnych oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuję 20 % zniżki na badanie w kierunku wystawienia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Psycholog dzieci Łódź Pabianice Ksawerów 

 

 

 

Copyright © 2021 Gabinet psycholog - Aleksandra Iwin. Porady psychologiczne, doradztwo zawodowe. Łódź, Ksawerów, Pabianice. Psycholog dzieci, młodzieży, rodziców.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.