Usługi edukacyjne

Indywidualizm, indywidualne podejście  w procesie kształcenia bywa warunkiem osiągania sukcesów edukacyjnych przez ucznia, niezależnie od jego wieku. Proponuję zajęcia korekcyjno - wyrównawcze dla dzieci i młodzieży  w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Bywa, że u podłoża problemów z nauką, problemów szkolnych leżą powody, o których nie wiedzą rodzice. Dzieciaki, młodzież szkolna borykają się z trudnymi sytuacjami, mogą one odzwierciedlać się w wynikach szkolnych. Od 8 lat pracuję w szkole znam specyfikę i klimat szkolny.

Razem łatwiej znajdziemy przyczynę niepowodzeń i znajdziemy drogę do sukcesu .

Copyright © 2022 Gabinet psycholog - Aleksandra Iwin. Porady psychologiczne, doradztwo zawodowe. Łódź, Ksawerów, Pabianice. Psycholog dzieci, młodzieży, rodziców.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.